Ana SayfaSite Haritası
 
Yoret Vakfi HakkindaProjelerEgitimlerKutuphaneHaberlerArsivIletisim

Yürürlükteki Projeler

Sosyal Dışlanma ve Ayırımcılıkla Başetme (SODA) Projesi
Çocuk Hakları Projesi (ÇOHAP)
YÖRET Vakfı Öğrenci Destek Projesi (YÖDEP)
YÖRET Vakfı Meslek Etiği Projesi (YÖMEP)
Şiddetle Başetme ve Acil Durum Psikolojik Destek Eğitimi Projesi (ŞİBAP)
Kolaylaştırıcı Liderlik Eğitimi Projesi (KOLEP)
Mesleki Rehberlik Projesi (MESREP)
Yüksek Öğrenimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi (YÖKREP)

Çocuk Hakları Projesi (ÇOHAP)

YÖRET Vakfı’nın 1992 yılından başlayarak günümüze kadar devam eden önemli bir projesi “Çocuk Hakları Bilinç Geliştirme Projesi”dir. Proje kapsamında “Çocuk Hakları” konusunda paneller, konferanslar, seminer çalışmaları düzenlenmekte ve özellikle çocuklarla ilgili alanlarda çalışan kişiler (öğretmen, psikolojik danışman, psikolog, polis, sosyal hizmet uzmanı) için sürekli eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

YÖRET Vakfı, Çocuk Hakları Koalisyonu’nun halen aktif olan kurucu üyesidir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, hayata geçirilmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Gerekçe ve Tanımlama
Birleşmiş Milletler’in hazırladığı “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin içeriğinin hayata geçirilmesi; çocukların, onlarla yaşayan aile bireylerinin, çocuklarla çalışan meslek elemanlarının (öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, polis, sağlık ekipleri gibi) “Çocuk Hakları Bilinci” geliştirmeleri bir eğitim sürecinden geçmelerine bağlıdır.

Yıllardan beri “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin Türkiye’de onaylanmasına ve sözleşmede varolan hak-görev ve sorumluluk anlayışının yaygınlaşmasına çalışan YÖRET Vakfı, yukarıda söz edilen gerekçeler üzerine bir “Çocuk Hakları Projesi” oluşturmuştur.

Amaçlar
Bu proje, çocuk hakları konusunda bilinç geliştirmeyi amaçlar. Proje kapsamında çocukla ilgili alanlarda çalışan kişilerin; çocukların fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri konusunda bilgilenmeleri; Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmaları ve çocukların ayırım yapılmadan haklarından yararlanmalarını sağlamak amaçlanır. Toplumda çocuk hakları sözleşmesinin ilkelerinin tam olarak uygulandığı “Çocuk Dostu” yaklaşımın arttırılması için çalışılır.

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme Kurumu, Çocuk Hakları Koalisyonu, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi.

Bağlantılar
UNICEF: http://www.unicef.org/turkey/untr/crc/_crc_nv.html?_crc11.html&2
Devlet İstatistik Enstitüsü: http://www.die.gov.tr/CIN/CIN-tr/CRC-tr.html

* Bu proje, IWI tarafından desteklenmektedir.

 

[ Yazıcıya Gönder | Sayfa Başı ]

Yürürlükteki Projeler
Tamamlanmış Projeler
 

Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Telefon - Faks: 0 212 219 28 67 - 0 212 246 76 47

 

Tüm Hakları Yöret Vakfına Aittir