EİE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMALARI

Proje Süresi: 1990

Projenin Genel Hedefleri:

·         Çocukla çalışan eğitimciler, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve velilerin etkili iletişim becerileri geliştirmeleri ve kendi güçlerini fark ederek kızmadan ve yargılamadan davranmaları sonucu çocuklarda ve gençlerde olumlu etkiler bırakabilmeleri

·         Çocukların içinde bulunduğu okul, hastane, çocuk mahkemesi,  sosyal hizmet kurumlarının çocuğun yararını gözeten, empatik bir anlayışla “çocuk dostu” ortamların yaratılması. Bu kurumlarda çocuğun haysiyetiyle bağdaşan bir disiplin anlayışı geliştirilmesi,

Projenin Amacı: Etkili iletişim eğitimi beceri geliştirme çalışmalarını tamamlayan bir grup üyesinin, kişiliğine uygun iletişim becerilerini geliştirmiş, insanları yargılamadan, öfkelenmeden kabul edebilen, kendisinin ve başkalarının sözlü sözsüz mesajlarının farkında olan, çalıştığı ve yaşadığı kişilerle güç kullanmadan sorun çözme becerileri geliştirmiş, insanların değerlerine anlayışla bakan bir kişi olmasına katkıda bulunur

 

Hedef Gruplar: İletişim Becerisi Geliştirmek İsteyen Tüm Gruplar (Eğitimciler, Polisler, Doktorlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Ev Hanımları, Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllüleri Vb.)

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

·         Etkili öğretmenlik eğitimi kitabının çevrilmesi,

·         Eğitim programının hazırlanması,

·         Eğitici eğitimlerinin gerçekleşmesi,

·         Eğitimi alan uzmanlar tarafından eğitimin İstanbul içinde ve dışında yaygınlaştırılması.

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İstanbul MEM

 

Projenin Somut Çıktıları:

ULAŞILAN OKUL: PROJE KAPSAMINDA EĞİTİM ALAN EĞİTİMCİLERİN DOLAYLI YOLDAN ULAŞILAN OKULLARI

 (Etkili iletişim eğitimi projesi YÖRET Vakfı nın geliştirdiği bir beceri geliştirme eğitimidir. İlk adım olarak ‘’Kolaylaştırıcı Liderlik Eğitimi’’ (KOLEP) adı altında eğitimciler yetiştirildi ve ilk eğitimleri alan 18 uzman ‘’Eğitici El Kitabı’’nı hazırladı. Öncelikle tüm eğitimciler kendi okullarındaki öğretmenlere ve çevrelerindeki yetişkinlere eğitim ve beceri grupları düzenledi. Daha sonra KOLEP (Lider Eğitimi) eğitici eğitimleri 2 kez daha tekrarlandı. Eğitimci/kolaylaştırıcı olan uzmanlar bu eğitimleri okullarda öğretmenlerle grup çalışmaları yaparak yaygınlaştırdılar. Proje kendi içinde hızla yaygınlaştığı için ulaşılan net rakamları vermek mümkün olmamaktadır.


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI